3 Comments

      1. Cảm ơn anh. Chờ thật nhiều bài viết chất lượng hơn nữa của anh. Dành gần 3 ngày nay để nghiền blog và đọc tài liệu quản lý y tế tinh gọn của anh vỡ ra được rất nhiều điều. Tham gia CLB được một thời gian nhưng những bài viết lẻ tẻ + chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế khiến em bị bối rối. Nay đã được hệ thống lại rất toàn diện. Hi vọng gặp anh vào Hội thảo 27.08 tới. Chúc anh sức khỏe!

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s